En Baştan Başlayacaklar İçin Flutter Dart Dersleri Bölüm - 14

6 Просмотры
Издатель
Katılım için discord linki: http://dershub.com/discord
Ödevler için kayıt https://dershub.web.app/
Derste yazdığımız kodlar: https://dartpad.dev/0a2e49ec51f3536595ad83cb1fda5b54

24 Şubat İşlenen Konular
*Kontrol mekanizmaları konusu işlendi.

*Kontrol mekanizmaları:
if
if(koşul){
koşul sağlanıyorsa çalışacak kodlar
}

else
if koşuluşumuz sağlanmadığı durumlarda else if ile yeni koşul belirtebiliriz. if koşullarını birbirine bağlamak için else kullanılır.
if(koşul){
koşul1 sağlanıyorsa çalışacak kodlar
}else if(koşul2){
koşul2 sağlanıyorsa çalışacak kodlar
}

if-else
Bir koşul sağlanıyorsa veya sağlanmıyorsa;
if(koşu){
koşul sağlanıyorsa çalışacak kodlar
}else {
koşul sağlanmıyorsa çalışacak kodlar
}

switch-case
Verilen bir koşulun değerine göre işlem yaptığımız akış mekanizması. Koşul hangi tipten bir değişkense case durumlarındaki değerlerde aynı tipten olmak zorundadır.
switch(koşul){
case değer1:
koşul=değer1 ise çalışacak kodlar
break;
case değer2:
koşul=değer2 ise çalışacak kodlar
break;
case değer3:
koşul=değer3 ise çalışacak kodlar
break;
...
default: hiçbir koşul sağlanmıyorsa çalışacak kodlar.
}

*Mantıksal operatörler anlatıldı.
== eşittir
!= eşit değildir
|| veya
&& ve

14. Oturum

if : kontrol mekanizması.
else (başka,aksi halde): Şart mekanizması. Her bir şart için kontrol mekanizması oluştur. Hemen üstündeki if’e bağlıdır.
if'leri birbirine bağlamak için else kullanılır.
=: Şart operatörü
==: Şart ise operatörü
!=: Eşit değildir. Şart değilse operatörü
break: devamını kontrol etme
switch: şart
‘switch case’ boolleon değildir.
case = durum:
default = varsayılan:
&&: ve
||(Ampersand)= veya
Категория
Язык программирования Dart
Комментариев нет.